• Privacyverklaring


  Zorgveiling B.V. (handelsnaam Stipter), gevestigd te (3201 LW) Spijkenisse, op het adres Hongerlandsedijk 16 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24412864 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


  Contactgegevens:  • Website: www.stipter.nl
  • Telefoonnummer: 085-9024000
  • Naam van de Chief Information Security Officer: Demi Larooij


  De Privacyverklaring is een document waarmee Stipter betrokkenen, conform de eisen van de AVG, informeert over de verwerking van persoonsgegevens. Als werkgever en leverancier van diensten is maakt Stipter twee versies van dit document. Een interne verklaring waarin Stipter medewerkers, tijdelijke krachten, vrijwilligers, stagiaires en zzp’ers informeert en een externe verklaring waarmee Stipter klanten en andere belanghebbenden buiten de organisatie informeert.


  Externe verklaring


  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

  Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar betrokkenen te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten. Persoonsgegevens worden onder andere verstrekt door het aangaan van een overeenkomst met Stipter. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Stipter worden verstrekt om te verwerken, worden door Stipter Verwerkt en bewaard. In bijlage A1 vindt u tabellen met een overzicht van het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt, met welk doel dat gebeurd, op basis van welke wettelijke grondslag wij een verwerking laten plaatsvinden (gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming), het bewaartermijn en wat de gevolgen zijn wanneer wij de gegevens niet van u ontvangen.


  2. Persoonsgegevens van minderjarigen

  Stipter heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via de in Bijlage A genoemde functionaris.


  3. Geautomatiseerde besluitvorming

  Een geautomatiseerd besluit is een besluit die wordt genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stipter) tussen zit. Stipter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen.


  4. Delen van persoonsgegevens met derden

  Stipter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (sub-verwerkers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stipter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


  5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Stipter gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookiemelding op de website geeft u inzicht in ons cookiebeleid. Via de website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics” dienst. Door deze dienst kan Stipter nagaan hoe de bezoekers de Website gebruiken. Stipter heeft de instelling van de google analytics zo ingesteld dat Google daarin verboden wordt de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook is door Stipter het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.”


  6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt met een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens in slechts enkele gevallen bij Stipter terecht. Bent u een oud-medewerker, een sollicitant of een externe, dan kun u uw aanvraag sturen naar de in bijlage A 3.2 en 3.4 genoemde functionaris.


  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


  Bent u een betrokkene, zoals beschreven in bijlage A 3.1, is Stipter niet uw aanspreekpunt om een verzoek tot de rechten van betrokkenen te doen. Aangezien Stipter gegevens verwerkt in opdracht van een gemeente, zult u een aanvraag moeten doen bij de desbetreffende gemeente. 


  7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Stipter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de in bijlage A genoemde functionaris.


  8. Websites derden

  Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Stipter kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met Persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met Persoonsgegevens omgaan.


  9. Contact en klachten Voor vragen over het gebruik van persoonsgegevens kan een betrokkene contact opnemen met de in bijlage A genoemde functionaris. Natuurlijk helpt Stipter een betrokkene graag verder als deze klachten heeft over de Verwerking van Persoonsgegevens. Stipter wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on


  

 • kopie-van-evreden
 • kopie-van-evreden-1
Cookie-instellingen