• pink-watercolor-wedding-card-landscape-23

  WIZportaal

 • Regiesysteem sociaal domein

  WIZportaal is dé flexibele softwareapplicatie voor regie op zorg, gespecialiseerd in de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoer van Wmo en Jeugdwet in het sociaal domein. Als regiesysteem ondersteunt het zorgprofessionals op een gebruiksvriendelijke manier bij integrale regievoering over (complexe) casuïstiek. Tijdens elke fase in het proces, van signalering tot uitstroom, wordt de professional voorzien van de juiste informatie en digitale ondersteuning om hulpverlening rondom een inwoner effectief te organiseren. 

 • wizportal-logo-2024-200-x-75-px-600-x-300-mm
 • ontwerp-zonder-titel-51

  Bewezen en schaalbare oplossing

  Meer dan 40 gemeenten gebruiken WIZportaal ter ondersteuning van hun regieprocessen in het sociaal domein. Ook wordt WIZportaal ingezet als ECD bij zorg- en welzijnsinstellingen en uitvoeringsorganisaties. Deze brede toepassing maakt WIZportaal een bewezen oplossing die we voortdurend in co-creatie met onze klanten doorontwikkelen.

 • ontwerp-zonder-titel-52

  Taakgerichte uitvoeringsvariant


  Er is een sterke toename van de taakgerichte uitvoeringsvariant bij Nederlandse gemeenten. Hierbij besteden gemeenten Wmo en/of Jeugd uit aan één of meerdere regionale uitvoeringsorganisaties. Deze organisaties komen daardoor in een bijzondere positie: naast zorgaanbieders worden ze ook de vertegenwoordigers van de gemeente richting inwoners. Bijna alle gemeenten die deze aanpak hanteren, gebruiken WIZportaal. 

 • evreden

  6000 tevreden gebruikers


  Meer dan 6.000 eindgebruikers maken voor de ondersteuning van hun werkzaamheden dagelijks gebruik van WIZportaal.

 • evreden-1

  4.000.000 inwoners ondersteund

  Samen bedienen onze klanten met ons regiesysteem WIZportaal circa 4.000.000 inwoners. Wij zijn trots dat wij op deze manier een bijdrage leveren aan de maatschappij!

 • 24/7 TOEGANG TOT HET CLIËNTENDOSSIER

  Uiteraard zijn onze oplossingen volledig SaaS. Dat wil zeggen dat deze 24/7 voor uw medewerkers en inwoners beschikbaar is. Ook heeft u als gemeente geen omkijken meer naar technisch beheer.


 • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk

  WIZportaal is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. Geen administratieve last, maar juist een hulpmiddel voor zowel de professional als de inwoner. Bij de (door)ontwikkeling heeft gebruiksvriendelijkheid en het aanbrengen van flexibiliteit in inrichtingskeuzes altijd de focus gehad. Processen, formulieren en schermen kunnen zodanig worden ingericht dat deze naadloos aansluiten op de specifieke werkwijze van de verschillende teams binnen uw organisatie.


 • Eigen regie centraal

  WIZportaal biedt tevens een inwonerportaal waarmee de inwoner altijd inzage heeft in diens eigen gegevens. Ook regelt de inwoner eenvoudig via het inwonerportaal zijn zaken online. Hiermee geeft u als gemeente echt de tools zodat de inwoner regie over zijn eigen hulpverleningstraject kan nemen.


 • Integraal Klantbeeld

  Zorg staat zelden op zichzelf, maar vaak in een bredere context. WIZportaal is een taakgerichte vakapplicatie, wat uw gemeente het voordeel geeft van maatwerk voor uw zorgprofessionals. Tegelijkertijd is het van belang dat zij inzicht hebben in wat er in bredere context van een inwoner speelt. Dit doen wij door relevante gegevens uit te wisselen met andere (bron)systemen door middel van met gestandaardiseerde koppelingen. Denk hierbij aan een koppeling met de BRP, CORV en VIR. Maar ook een koppeling Integraal Klantbeeld, waarmee u DAT-informatie van alle voorzieningen van een inwoner ophaalt en toont in WIZportaal. 


 • Digitale samenwerking in de keten

  WIZportaal biedt ook de mogelijkheid om digitaal samen te werken met ketenpartners die betrokken zijn bij de hulpverlening, zoals zorgaanbieders, gezaghebbenden en mantelzorgers. Dit faciliteren wij met ons ketenpartnerportaal, waarin (delen van) het digitaal ondersteuningsplan met ketenpartners gedeeld kan worden. Uiteraard kan dit, conform AVG, zeer nauwkeurig geautoriseerd worden. Per onderdeel van het ondersteuningsplan kan de zorgprofessional ketenpartners autoriseren om te kunnen lezen en/of schrijven.


  Vooral combinatie van WIZportaal met een inwoner- én ketenpartnerportaal, maakt het een oplossing die de efficiëntie en effectiviteit van de hulpverlening verbeterd. Het is hiermee meer dan een registratietool, maar echt een samenwerkingstool voor uw organisatie in de driehoek van gemeente – inwoner – ketenpartner. 

 • kopie-van-blue-and-white-modern-technology-company-logo-26

  Eduard Rijksen

  Tender- en salesmanager

  Voor meer vragen over WIZportaal kunt u mailen naar eduard.rijksen@stipter.nl

Cookie-instellingen