• pink-watercolor-wedding-card-landscape-23

  Samenwerking in de keten

 • Samenwerking tussen Professionals, Cliënten en Ketenpartners

  In veel gevallen werken professionals van de gemeente samen met andere domeinen en/of ketenpartners, zoals; zorginstellingen, justitie, scholen, huisartsen, mantelzorgers, etc. WIZportaal biedt niet alleen ondersteuning aan professionals, maar ook aan cliënten en zelfs ketenpartners. Daarmee wordt het naast een regie- / cliëntvolgsysteem ook steeds meer een samenwerkportaal voor alle betrokkenen bij een ondersteuningstraject. Hiervoor bieden we een innovatief cliënt- en ketenpartnerportaal aan. Op deze wijze kan de hulpverlening in de driehoek van professional, cliënt en ketenpartner in één applicatie op een veilige manier gefaciliteerd worden. Wanneer maatwerk nodig is, voorziet het WIZportaal ook aan functionaliteit om toewijzingsberichten te versturen middels een koppeling met de backoffice.

 • Gecoördineerde Zorg

  Een andere pijler voor de doorontwikkeling van WIZportaal is dan ook “samenwerking in de keten”. Specifiek voor situaties waar in zorg rondom een cliënt samen met een ketenpartner moet worden georganiseerd, heeft Stipter het Ketenpartnerportaal ontwikkeld. Evenals het Cliëntportaal is dit gekoppeld aan het ondersteuningsplan van de cliënt, waardoor in de driehoek van professional – cliënt – ketenpartner veilig digitaal samengewerkt kan worden aan een plan. Op geeft uw gemeente optimaal vorm aan het ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ principe.

 • ontwerp-zonder-titel-52

  40 gemeenten

 • evreden-2

  50 zorginstellingen


 • Veilig delen van cliëntinformatie met ketenpartners

  Bij het opstarten van een nieuwe samenwerking rondom een gezin of individu kan de generalist instellen welke personen vanuit betrokken organisaties toegang krijgen tot het samenwerkingstraject. Vervolgens kunnen cliëntgegevens worden gedeeld. De generalist van de gemeente bepaalt welke informatie (bijvoorbeeld onderdelen van het ondersteuningsplan) voor externe partijen inzichtelijk worden gemaakt.


  Effectief digitaal samenwerken

  In het Samenwerkingsportaal kunnen betrokkenen veilig samenwerken. Naast het delen van dossierinformatie kunnen ook documenten worden uitgewisseld. Verder er over en weer taken worden uitgezet en worden er notificaties verstuurd, zodat de uitvoeringsverantwoordelijke hiervan snel op de hoogte wordt gesteld.


  Chatten met de generalist

  Het samenwerkingsportaal bevat een chatfunctie waarmee de zorgverlener op eenvoudige wijze in contact komt met de generalist. Uiteraard vindt het chatten op een veilige manier plaats en worden de chatberichten op een gestructureerde manier opgeslagen. Daarnaast kan de zorgverlener in het portaal bestanden uploaden. De generalist ontvangt hiervan een notificatie en kan binnen het samenwerkingsportaal de bestanden bekijken.Cookie-instellingen