Stipter voor de burger 2017-05-05T12:10:42+00:00

Stipter voor de burger

Stipter ondersteunt gemeenten met ICT bij het uitvoeren van hun beleid en taken vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Vanaf het moment dat u een aanvraag indient voor zorg en ondersteuning bij uw gemeente, gaat uw contactpersoon aan de slag met de software van Stipter. Uw persoonlijke situatie wordt vastgelegd tijdens een gesprek, er wordt bepaald welke hulp en zorg u nodig heeft (uw indicatie) maar ook de zorgaanbieder wordt digitaal benaderd om zorg aan u te leveren.

Namens de gemeente nodigt Stipter u -via het label Meningklant.nl- jaarlijks uit om mee te werken aan een cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoek naar zorg vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Uw ervaring met de geleverde zorg is immers van groot belang om scherp te sturen op de kwaliteit van ondersteuning.  Vanuit de samenwerking met gemeenten heeft Stipter verder geen enkel rechtstreeks contact met u als burger over uw persoonlijke ondersteuningsaanvraag of levering van zorg.

Stipter werkt voor de regio Almere, Zuid-Holland-Zuid (Serviceorganisatie Jeugd), Midden-Holland, gemeente Nissewaard, gemeente Lopik en de gemeente West-Maas en Waal. Hebt u inhoudelijke vragen over uw persoonlijke ondersteuning door de gemeente? Of wilt u een beroep doen op ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet? Neem dan contact op met de daartoe bestemde afdeling binnen uw gemeente.