“Samen op zoek naar het beste resultaat”

Sinds 1 januari 2015 werken de 17 gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid samen om vorm te geven aan de uitvoering van de Jeugdwet. Hiervoor is de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) opgericht dat voor het administratieve proces rondom Jeugdhulp gebruik maakt van het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) van Stipter.

Quirien Houweling was als Manager Informatievoorziening bij SO Jeugd nauw betrokken bij de selectie van een uitvoeringspartner om dit veelomvattende proces in te richten. “Wij zijn op zoek gegaan naar een softwareleverancier met dienstverlening als belangrijk speerpunt om zo diverse processen uit te besteden.” Om alle mogelijkheden in kaart te brengen, werd een marktonderzoek gestart. Met Business Process Outsourcing als uitgangspunt zijn uiteindelijk drie marktpartijen overgebleven. Houweling: “De doorslaggevende factor was het gevoel dat we met Stipter snel zouden kunnen schakelen. We hadden vertrouwen in de toegezegde korte lijnen.”

“Onze effectieve en efficiënte dienstverlening wordt gewaardeerd.”

Bewogen start

“De uitvoering van de Jeugdwet was voor iedereen een nieuwe situatie; voor gemeenten, aanbieders, Stipter en voor ons. De beginperiode van onze samenwerking is dan ook voor geen van allen eenvoudig geweest. Stipter richtte zich met het MO-platform van oudsher op Wmo, terwijl de decentralisatie van Jeugdhulp een andere aanpak vereiste. Processen en onderlinge communicatielijnen waren onduidelijk en dat terwijl ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgden”, licht Houweling toe. De behoefte om de ontwikkelingen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de klant bleek te worden gedeeld door gemeente Almere.

Houweling: “Toen heeft het CAB (Change Advisory Board) handen en voeten gekregen. Een middel om in samenspraak met meerdere gemeenten richting te geven aan de transformatie binnen het sociaal domein en de ontwikkelagenda van Stipter hier op af te stemmen.” Dat was een grote stap in de goede richting.

Gehele proces in één systeem

“Vanaf dat moment steeg de effectiviteit en efficiëntie van de ontwikkelingen”, vervolgt Houweling. “Er zijn verbeterslagen gemaakt in het MO-platform, zodat dit inmiddels goed aansluit op de belangrijkste wensen van
zowel de Serviceorganisatie en zorgaanbieders wat betreft functionaliteit en volledigheid.” Anna Bertling geeft bij de SO Jeugd leiding aan de cliëntadministratie en werkt dagelijks met het MO-platform van Stipter. Zij sluit zich aan bij de uitspraak van Houweling. “We ervaren inderdaad positieve resultaten van de leercurve die we met elkaar hebben doorlopen. Het MO-platform levert ons tijdsbesparing op, omdat de cliënt in het hele administratieve en financiële proces rondom Jeugdhulp wordt meegenomen. Dit wordt gedocumenteerd in één systeem; dat maakt het platform overzichtelijk, goed overdraagbaar en bovendien volledig.”

“Korte lijnen & toegewijd; alle hens aan dek!”

Transformatie naar gemeentelijke dienstverlener

“Het fijne is dat de zorgaanbieder die stijgende lijn ook opmerkt. Men gaat onze effectieve werkwijze en efficiënte
dienstverlening steeds meer waarderen. Daarin speelt Stipter zeker een belangrijke rol,” aldus Bertling. “Hoewel het lastig blijft om de effectiviteit van onze werkwijze te vergelijken met andere gemeenten ben ik er trots op dat wij met een team van 4 mensen circa 12.000 cliënten uit 17 gemeenten vanuit de backoffice kunnen bedienen. (inclusief aanleveringen SVB en afhandelen van PGB). Ik vind dat zeer lean!” vult Houweling aan. Hij vervolgt: “Hoewel ik in de samenwerking met Stipter regelmatig momenten van frustratie heb ervaren, hebben we resultaten neergezet waar we trots op kunnen zijn.

Nu de koers middels het CAB in goede banen worden geleid, kan ik constateren dat Stipter zich werkelijk een gemeentelijk dienstverlener kan noemen. Het kantelpunt daarbij was toch wel de introductiebijeenkomst GGK (Gemeentelijk Gegevensknooppunt) voor aanbieders. Samen met Stipter en gemeente Almere hebben wij hier keihard naar toegewerkt en met succes. Op dat moment dacht ik: ‘Nu zijn we met elkaar in control’. Ons gevoel dat wij vooraf hadden bij de informele, korte lijnen en betrouwbaarheid van Stipter is zeker waarheid geworden! Die houding maakt onze samenwerking tot een succes in deze dynamische markt.”

Ambitieus en een tikkeltje eigenwijs

Bertling: “Hoe ik Stipter zou omschrijven? Ambitieus, een tikkeltje eigenwijs én er wordt meegedacht. Dat laatste wordt versterkt met de relatiebeheerder als een direct aanspreekpunt. Met elkaar op zoek naar het beste resultaat; dat is de kracht van Stipter!” “Dat klopt zeker”, bevestigt Houweling. “De basis staat en van daaruit wordt ruimte gecreëerd voor volgende stappen. Daarnaast is Stipter toegewijd en eerlijk. Als een resultaat anders uitpakt dan verwacht is het ‘Alle hens aan dek’ om gezamenlijk wél het gewenste resultaat te realiseren.”

“Ik ben er van overtuigd dat het MO-platform nu aansluit op de uitvoering van de Jeugdwet.”

Ingrediënten voor succes

Houweling: “De eerder genoemde frustraties en sterke leercurve die wij hebben ervaren, blijft anderen bespaard, omdat processen zijn vastgelegd en het MO-platform zodanig is ontwikkeld dat ik ervan overtuigd ben dat het aansluit op de eisen die worden gesteld aan de uitvoering van de Jeugdwet.”

Tot slot vervolgt hij: “Ik denk dat veel gemeenten kunnen profiteren van de ontwikkeling die wij met elkaar hebben doorlopen. Onze ervaring leert dat het essentieel is dat ook de gemeente goed is voorbereid, en beschikt over correcte input voor het platform, duidelijke processen en ketenafspraken.”

2017-09-25T08:33:32+00:00 22-02-2017|