Ondersteuning voor zorgaanbieders 2017-05-05T12:09:48+00:00

Ondersteuning voor zorgaanbieders

Stipter werkt als opdrachtgever voor gemeenten in de uitvoering voor Wmo en Jeugdhulp. Vanuit deze rol ondersteunt Stipter u, als gecontracteerde zorgaanbieder, bij zorgtoewijzingen en/of het proces rondom declaratie-afhandeling.

Communicatie via berichtenverkeer VECOZO/GGK

Sinds Stipter in 2016 de Groene Vink voor het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) heeft behaald, verloopt de communicatie met aanbieders over zorgtoewijzing en declaratie-afhandeling voor Wmo & Jeugdhulp voornamelijk via het geautomatiseerde berichtenverkeer VECOZO/GGK.

MO-platform als centraal dossier

Maakt u geen gebruik van dit berichtenverkeer? Dan kunt u zorgtoewijzingen en de bijhorende declaratie-afhandeling eveneens via het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) realiseren.

Daarbij werkt u in het MO-platform vanuit een centraal dossier waar actuele informatie met betrekking tot cliëntervaring over door uw geleverde zorg, relevante documentatie zoals contractinformatie en tot slot financiële gegevens overzichtelijk worden weergegeven.

Ondersteuning door een vaste relatiebeheerder

Stipter vindt het belangrijk om gezamenlijk te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor de gemeente/regio waar u bent gecontracteerd. Deze relatiebeheerder is op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur om ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Directe online hulp biedt Stipter u met de speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u hier uitleg vinden over werken met het MO-platform voor zowel zorgtoewijzing als declaratie-afhandeling.