Consulenten & wijkteams aan de slag 2017-05-05T12:08:43+00:00

Consulenten & wijkteams aan de slag

Uw gemeente/regio werkt samen met Stipter aan een efficiënte uitvoering van de Wmo & Jeugdhulp. Daarbij ondersteunt Stipter het volledige proces, van contractbeheer tot de financiële backoffice, waarbij u gebruik maakt van het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform).

Aan de slag met het MO-platform

U ontvangt inloggegevens van Stipter om gebruik te maken van het MO-platform, waarmee u de uitvoering rondom toewijzingen en/of de financiële backoffice vanuit één bron kunt regisseren. De mate van toegang en inzicht is hierbij afhankelijk van de rechten en rollen die uw gemeente aan u heeft toegekend.

Direct vanaf het moment dat een burger bij u aan de balie komt, kunt u deze melding registreren in het MO-platform. Het proces wordt daar vanuit voortgezet, zodra u een afspraak voor een gesprek maakt, het gesprek verwerkt en eventueel aanvullend onderzoek wilt vastleggen. Op basis van deze gegevens kunt u vervolgens zorg toewijzen waarbij u maatwerkondersteuning mogelijk specificeert als de burger hiervoor in aanmerking komt.

U kunt de geautomatiseerde declaratie-afhandeling monitoren via de backoffice van het MO-platform. Declaratiebestanden die voor een zorgaanbieder zijn klaargezet voor uitbetaling kunt u inzien evenals de reeds verwerkte declaraties.

Gedurende het hele proces werkt u vanuit één systeem waarbij u te allen tijde inzicht hebt in een volledig cliënt- én aanbiederdossier waar alle relevante informatie overzichtelijk is weergegeven. In dat dossier kunt u eveneens relevante documenten uploaden en aantekeningen toevoegen.

Geautomatiseerd berichtenverkeer via het GGK

Stipter heeft de Groene Vink 2.1 voor het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) behaald en ondersteunt daarmee het geautomatiseerd berichtenverkeer met aanbieders rond zorgtoewijzing en declaratie-afhandeling.

24 uur per dag ondersteuning

Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem biedt Stipter met de speciale gebruikersondersteuning in het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het MO-platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur om ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.